POLÍTICA DE PRIVACIDAD

DATU PERTSONALEN BABESARAKO INFORMAZIOA

Datuen Babeserako Ordezkaria

Foru Gobernu Kontseiluaren 287/2019 Erabakia, maiatzaren 3koa (ALHAO 56 - 2019/05/15) Arabako Lurralde Historikoko Foru Arlo Publikoko Datuen Babeserako Ordezkariaren izendapena.

Daniel Martínez Monge Jn.

Diputatu Nagusiaren saila

Probintzia plaza z/g, 01001 Vitoria-Gasteiz

Email: dbo-dpd@araba.eus

Telefonoa: 945 18 18 15


Datu pertsonalen tratamendu jardueren erregistroa     

             

Lege Oharra

Interesdunak emandako datuak web horri horren bitartez datu horien titularrek egindako eragiketa edo izapide konkretuetan eskatzen dituzten helburuetarako erabiliko dira bakar-bakarrik.

Aipatutako datuak inoiz ere ez dira landuko eta ez zaizkie veste batzuei lagako, ez bada datuen titularraren baimen argi eta garbiarekin edo berariazkoarekin edo, baimen hori Gabe, ondoko xedapen hauetan aurreikusitako salbuespenezko kasuetan: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Arautegiak, datu pertsonalen lanketari eta datu horien zirzulazio askeari dagokienez persona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/EE Zuzerntaraua indargabetzen duenak, 6. eta 7. artikuluan xedatutako kasuetan.

Aipatutako arauan xedatutakoa betez, datuen titularrak, kentzeko, haien aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak. Eskaera hori Fundación Kirolaraba Fundazioan aurkeztu beharko da (Probintzia Plaza 5, 3., PK 01001, Vitoria-Gasteiz, Araba. Tlf. 945 18 18 18 - Lzna. 52008 - contacto@kirolaraba.eus), bertara etorrita nahiz haien bidalketa eta harrera bermatzen dituen beste edozein bidetatik.


 

 

Gaurkotasuna

<< Julio 2019 >>
L M Mx J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
 

Creado por Tic's Evolution.

Mapa web